ทำเนียบผู้บริหาร หน้าหลัก เกี่ยวกับวิทยาลัย หลักสูตรที่เปิดสอน หน่วยงาน แผนกวิชา ฟอร์มเอกสาร
เมนูหลัก
เกี่ยวกับวิทยาลัย
คณะผู้บริหาร
แผนกวิชา
แผนผังวิทยาลัย
แบบฟอร์มเอกสาร
 


คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร   
ดร.มงคล เจตินัย
ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
 
   
นายประกอบ   สุขเกิด
ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนักศึกษา
 
   
นายพูลสุข    ชวพันธุ์
ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
 
   
นายปัญญา  ซื่อสัตย์
ตำแหน่ง  
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
     
     
นาย
ตำแหน่ง   รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
  วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
Email : webmaster@techsakon.ac.th and Email : admin@techsakon.ac.th
219 Nitayo Rd. Meungsakonnakhon Sakonnakhon Thailand 47000. (042)970299 Fax.(042)970204