ตารางเรียน

หน้าหลัก
หลักสูตรที่เปิดสอน
แผนกวิชา
ตารางสอน
 
 
 
 
ตารางเรียน ปีการศึกษา 2/2560
 
 
แผนกวิชาเครื่องกล (ยนต์)    
         
 
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง    
         
 
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์    
         
 
แผนกวิชาเครื่องมือกล & เทคนิคการผลิต    
         
 
แผนกวิชาโลหะการ & เทคนิคโลหะ    
         
 
แผนกวิชาโยธา    
         
 
แผนกวิชาการก่อสร้าง
 
         
 
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม    
         
  แผนกวิชาการตลาด    
         
 
แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน&เลขานุการ    
         
 
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    
         
 
แผนกวิชาบัญชี    
         
 
แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ    
         
 
เทคนิคพื้นฐาน    
         
 
คณิต    
         
 
ภาษาไทย    
         
 
ทวิศึกษา    
         
 
วิทย์    
         
 
ังคม    
         
 
พลานามัย    
         
 
ปตอ 1_1    
 
     
** ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2560 **
    www.techsakon.ac.th
Email : webmaster@techsakon.ac.th
and Email : admin@techsakon.ac.th
219 Nitayo Rd. Meungsakonnakhon Sakonnakhon Thailand 47000. (042)970299 Fax.(042)970204