วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร หน้าหลัก เกี่ยวกับวิทยาลัย หลักสูตรที่เปิดสอน หน่วยงาน แผนกวิชา ฟอร์มเอกสาร
เมนูหลัก
เกี่ยวกับวิทยาลัย
คณะผู้บริหาร
แผนกวิชา
แผนผังวิทยาลัย
แบบฟอร์มเอกสาร
 
แบบฟอร์ม วิทยาลัยเทคนิสกลนคร
  ฝ่ายบริหารทรัพยากร
  แบบฟอร์มสัญญาจ้าง
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
 
งานพัฒนาเว็บไซต์
 
  งานการเงินและงานการบัญชี  
    แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน  
    แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน  
    ใบติดใบเสร็จรับเงิน  
    ใบรับรองค่าเช่าที่พักเหมาจ่าย  
    ใบรับรองค่ารถโดยสารหรือค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง  
    รายงานการเดินทางไปราชการ  
    หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
       
       
 
งานแผนงานและงบประมาณ
 
    แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561  
 
 
 
 
 
  วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
Email : webmaster@techsakon.ac.th and Email : admin@techsakon.ac.th
219 Nitayo Rd. Meungsakonnakhon Sakonnakhon Thailand 47000. (042)970299 Fax.(042)970204