วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร หน้าหลัก เกี่ยวกับวิทยาลัย หลักสูตรที่เปิดสอน หน่วยงาน แผนกวิชา แบบฟอร์มเอกสาร
เมนูหลัก
เกี่ยวกับวิทยาลัย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
คณะผู้บริหาร
แผนผังวิทยาลัย
แบบฟอร์มเอกสาร
นักเรียนนักศึกษา
การรับสมัครนักศึกษาใหมปี 2559
ตารางเรียน / ตารางสอน
รายชื่อนักเรียนนักศึกษา
ประมวลภาพกิจกรรม
ประมวลวิดีโอกิจกรรม

ปรัชญาวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร : ฝึกให้เป็น เด่นคุณธรรม นำชุมชน :
            ใบลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
กำหนดการลงทะเบียนเรียน ช่วงที่ 1 ชำระภายในกำหนด วันที่ 4 - 10 ตุลาคม 2559
                           กำหนดการลงทะเบียนเรียน ช่วงที่ 2 ชำระหลังกำหนด  วันที่ 31 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2559
** หมายเหตุ ** กำหนดการลงทะเบียนเรียน วันที่ 4 - 10 ตุลาคม 2559 จากเดิม วันที่ 3 - 10 ตุลาคม 2559
เนื่องจากวันที่ 3 ตุลาคม 2559 ธนาคารมีการจัดการระบบการชำระเงินลงทะเบียนให้สมบูรณ์
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
คลิกรายละเอียด
ระดับ ปวช.
ใบลงทะเบียนเรียนระดับ ปวช.1
คลิกรายละเอียด 
ใบลงทะเบียนเรียนระดับ ปวช.2
คลิกรายละเอียด 
ใบลงทะเบียนเรียนระดับ ปวช.3
คลิกรายละเอียด *ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 2 ต.ค.59
   
ระดับ ปวส.สายตรง,สาย ม.6
 
ใบลงทะเบียนเรียนระดับ ปวส.1 สายตรง
คลิกรายละเอียด
ใบลงทะเบียนเรียนระดับ ปวส.1 สาย ม.6
คลิกรายละเอียด
ใบลงทะเบียนเรียนระดับ ปวส.2 สายตรง
คลิกรายละเอียด
ใบลงทะเบียนเรียนระดับ ปวส.2 สาย ม.6
คลิกรายละเอียด
 
           *** ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 59 ***
 
  วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
Email : webmaster@techsakon.ac.th and Email : admin@techsakon.ac.th
219 Nitayo Rd. Meungsakonnakhon Sakonnakhon Thailand 47000. (042)970299 Fax.(042)970204