วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร หน้าหลัก เกี่ยวกับวิทยาลัย หลักสูตรที่เปิดสอน หน่วยงาน แผนกวิชา แบบฟอร์มเอกสาร
เมนูหลัก
เกี่ยวกับวิทยาลัย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
คณะผู้บริหาร
แผนผังวิทยาลัย
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แบบฟอร์มเอกสาร
นักเรียนนักศึกษา
การรับสมัครนักศึกษาใหม
ตารางเรียน / ตารางสอน
รายชื่อนักเรียนนักศึกษา
ประมวลภาพกิจกรรม
ประมวลวิดีโอกิจกรรม


ปรัชญาวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร : ฝึกให้เป็น เด่นคุณธรรม นำชุมชน :
 
งานอนุรักษ์พลังงาน วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
เรื่อง นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
คลิกรายละเอียด
เรื่อง มาตรการอนุรักษ์พลังงานภายในวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
คลิกรายละเอียด
 
คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดแผนงานและเป้าหมาย
คลิกรายละเอียด
ในการลดใช้พลังงาน
 
เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังาน
คลิกรายละเอียด
ภายในวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
 
เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบทางด้านพลังงานประจำอาคาร
คลิกรายละเอียด
แผนอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า
คลิกรายละเอียด
แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
คลิกรายละเอียด
ประจำปี 2554  
       
       
 
 
  วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
Email : webmaster@techsakon.ac.th and Email : admin@techsakon.ac.th
219 Nitayo Rd. Meungsakonnakhon Sakonnakhon Thailand 47000. (042)970299 Fax.(042)970204