วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร หน้าหลัก เกี่ยวกับวิทยาลัย หลักสูตรที่เปิดสอน หน่วยงาน แผนกวิชา แบบฟอร์มเอกสาร
เมนูหลัก
เกี่ยวกับวิทยาลัย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
คณะผู้บริหาร
แผนผังวิทยาลัย
แบบฟอร์มเอกสาร
นักเรียนนักศึกษา
การรับสมัครนักศึกษา
ตารางเรียน / ตารางสอน
รายชื่อนักเรียนนักศึกษา
ประมวลภาพกิจกรรม
ประมวลวิดีโอกิจกรรม


ปรัชญาวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร : ฝึกให้เป็น เด่นคุณธรรม นำชุมชน :
    กำหนดการ
  รายใหม่
  รายเก่า เปลี่ยนระดับและหรือย้ายสถานศึกษา (ปวส.1)
  รายเก่า ไม่เปลี่ยนระดับ ไม่ย้ายสถานศึกษา (ปวช.2, ปวช.3, และปวส.2)
     
    ขั้นตอนการกู้ ปี 60
     
  ั้นตอนการกู้ปี 60
     
    เอกสารแบบฟอร์มขอกู้
     
  รายใหม่
  รายเก่า เปลี่ยนระดับและหรือย้ายสถานศึกษา (ปวส.1)
  รายเก่า ไม่เปลี่ยนระดับ ไม่ย้ายสถานศึกษา (ปวช.2, ปวช.3, และปวส.2)
  แบบฟอร์มจิตอาสา
     
    เอกสารเพิ่มเติม กยศ.
     
  กยศ.101
  ่กยศ.102
  กยศ.103
  กยศ.108 แบบรายงานข้อมูลผู้กู้ยืมเงิน
  กยศ.204 แบบรายงานสภาพการศึกษา
  แบบฟอร์มจิตอาสา
  หนังสือรับรองรายได้ กรอ.
  หนังสือแจ้ง กยศ. กรณีผู้กู้เสียชีวิต
  คู่มือสำหรับผู้กู้ยืม
     
     
     
    Update : 29 / 05 / 2560
 
  วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
Email : webmaster@techsakon.ac.th and Email : admin@techsakon.ac.th
219 Nitayo Rd. Meungsakonnakhon Sakonnakhon Thailand 47000. (042)970299 Fax.(042)970204