เมนูหลัก
เกี่ยวกับวิทยาลัย
คณะผู้บริหาร
แผนกวิชา
แผนผังวิทยาลัย
 
 
แผนกวิชา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
       
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
แผนกวิชาเครื่องกล
    แผนกวิชาเครื่องมือกลและเทคนิคการผลิต
    แผนกวิชาโลหะการและเทคนิคโลหะ
    แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
    แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
    แผนกวิชาการก่อสร้าง
    แผนกวิชาโยธา
    แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
       
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ แผนกวิชาการบัญชี
    แผนกวิชาการตลาด
    แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
    แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
       
ประเภทวิชาพื้นฐาน(สามัญสัมพันธ์)
       
 
  วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
Email : webmaster@techsakon.ac.th and Email : admin@techsakon.ac.th
219 Nitayo Rd. Meungsakonnakhon Sakonnakhon Thailand 47000. (042)970299 Fax.(042)970204