เมนูหลัก
เกี่ยวกับวิทยาลัย
คณะผู้บริหาร
แผนกวิชา
แผนผังวิทยาลัย
แบบฟอร์มเอกสาร
 
ประมวลภาพวีดีโอ วิทยาลัยเทคนิสกลนคร
 
วีดีโอ
กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ อาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร 2558
อาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ปี 2558
โครงการ"เปิดบ้านสานฝัน"(Open House)อาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร 

พิธีเปิดโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA วันที่ 7 ก.ย.58

วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2558 วันที่ 18 มิ.ย.58
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ทำบุญตักบาตรประจำเดือนมิถุนายน 2558 วันที่ 15 มิ.ย.58
อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน ช่วงเทศบาลสงกรานต์ ปี 2558
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 20 มี.ค.58
Fix it center ปณิธานความดีปีมหามงคล อศจ.สกลนคร
เครื่องเจาะดินเอนกประสงค์เครื่องตีเปลือกแยกไยแยกขุยมะพร้าว
แผนกวิชาช่างโยธาซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักครูให้กับโรงเรียนบ้านโนนกุง อ.นาหว้า จ.นครพนม
โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 13 ก.พ. 2558
ผู้อำนวยการ วท.สกลคร มอบรางวัลแข่งขันทักษะระดับภาค 2557
การประชุมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสถาบัน ฉ.2 ปีการศึกษา 2557 
วิทยาลยเทคนิคสกลนครวันเฉลิม 5 ธันวาคม 2557
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารความ?เสี่ยง และ การควบคุมภายใน ปี 2557
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
โครงการอบรมเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ YAMAHA และ ขับขี่ปลอดภัย วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557
พิธีเปิดการฝึกอบรมเสริมสร้างภาวะผู้นำและจัดทำแผนปฏิบัติการกิจกรรม ปี 2558 ระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2557
การเลือกตั้งนายก อวท. หน่วยวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
กิจกรรม One Dealer One School
พิธีเปิดศูนย์ Fix It Center ตำบลปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
พิธีเปิดศูนย์ Fix It Center ตำบลวาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
พิธีเปิดศูนย์ Fix It Center ตำบลพังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร
พิธีเปิดศูนย์ Fix It Center ตำบลม่วงไข่ อ.พังโคน จ.สกลนคร
พิธีประดับแถบ ๒ สี เตรียมลูกเสือวิสามัญ
โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ  ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
งานถวายราชสดุดีองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และร่วมลงนามถวายพระพร
พิธีมอบรางวีลให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่เดินทางไปแข่งขันกีฬา ณ จังหวัด ศรีสะเกษ
พิธีเปิดศูนย์ Fix It Center ตำบลท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร 
พิธีเปิดศูนย์ Fix It Center ตำบลกุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 
พิธีเปิดศูนย์ Fix It Center ปรองดองอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร
พิธีเปิดศูนย์ Fix It Center ตำบลโคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร 
พิธีเปิดศูนย์ Fix It Center ตำบลสร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร 
ประเมินลูกเสือระดับชาติ ปี 2556 
ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ปี 2557
บรรยากาศการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. 2557
ประเมินลูกเสือ ประจำปี 2556
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปี 2556
พิธีเปิดการประชุมองค์การนักวิชาชีพ ณ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ วท.สกลนคร
การประกวดวงคนตรีสากลคนพันธุ์ R ณ ลานโดมเอนกประสงค์ วท.สกลนคร
การประชุมสถาบันการอาชีวศึกษา ฉ.2 ณ จ.มุกดาหาร วันที่ 21-22 ก.ย.56
โครงการอบรมจัดทำแผนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของครูผู้สอนหลักสูตร  Mini English Program (MEP) วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
กรีฑา บางแสนเกมส์ ครั้งที่ 8 จ.ชลบุรี 
ฟุตบอลบางแสนเกมส์ ครั้งที่ 8 จ.ชลบุรี ์No.4
 ฟุตบอลบางแสนเกมส์ ครั้งที่ 8 จ.ชลบุรี ์No.3
ฟุตบอลบางแสนเกมส์ ครั้งที่ 8 จ.ชลบุรี ์No.2
ฟุตบอลบางแสนเกมส์ ครั้งที่ 8 จ.ชลบุรี No.1
โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา เอสโซ่ วันที่ 17 - 19 ก.ค. 56 และกิจกรรม open house เปิดบ้านสานฝัน 
ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สักการะพระธาตุเชิงชุม
วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จังหวัดสกลนคร
ฯพณฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมบูธ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix it center ของวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร วันที่ 1 กรกฎาคม 2556
โครงการทำบุญตักบาตร ในสถานศึกษา วันที่ 25 มิถุนายน 2556
มหกรรมอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2556
พิธีลงนามความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วันที่ 20 มิ.ย.2556
พิธีประดับแถบ 2 สี ลูกเสือวิสามัญ ปี 2556 วันที่ 19 มิถุนายน 2556
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 6 มิถุนายน 2556
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ้อพัฒนาบุคลากรสู่สถาบันอาชีวศึกษา ฉ.2วันที่ 17 พ.ค.2556
โครงการศึกษาดูงานแผนกวิชาการจัดการสำนักงาน วันที่ 12-13 ม.ค.2556
การแข่งขันกีฬาภายใน วิษณุเกมส์ 2555 วันที่ 11 ม.ค.2556 
วันนักขายแผนกวิชาการตลาด วันที่ 25 ธันวาคม 2555 
วันคริสมาสต์ วันที่ 25 ธันวาคม 2555 
ผู้อำนวยการ วท.สกลนคร ว่าที่พันตรี วานิช สมชาติ อวยพรปีใหม
โครงการศึกษาดูงานแผนกวิชาการจัดการสำนักงาน วันที่ 12-13 ม.ค.2556
การแข่งขันกีฬาภายใน วิษณุเกมส์ 2555 วันที่ 11 ม.ค.2556 
วันนักขายแผนกวิชาการตลาด วันที่ 25 ธันวาคม 2555 
วันคริสมาสต์ วันที่ 25 ธันวาคม 2555 
ผู้อำนวยการ วท.สกลนคร ว่าที่พันตรี วานิช สมชาติ อวยพรปีใหม
บรรยากาศมหกรรมอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ No.1
บรรยากาศมหกรรมอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ No.2
บรรยากาศมหกรรมอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ No.3
บรรยากาศมหกรรมอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ No.4
บรรยากาศวิทยาลัยเทคนิคสกลนครก่อนวันรับเสด็จ
บรรยากาศการทำบุญตักบาตร ประจำเดือนกันยายน วันที่ 31 ตุลาคม 2555
วท.สกลนครร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนครออกโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และพัฒนาชุมชน 12 ต.ค.2555 บ.แป้น อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
บรรยากาศการทำบุญตักบาตร ประจำเดือนกันยายน วันที่ 3 กันยายน 2555
บรรยากาศการอบรมเทคนิคโปรแกรมเพื่อการนำเสนอผลงาน 1 - 2 ก.ย.2555
บรรยากาศการแสดงกายกรรมผ้า ของเล้ง ราชนิกร แก้วดี วันที่ 24 สิงหาคม 2555
บรรยากาศการอบรมสื่อมัลติมีเดีย วันที่ 21-22 สิงหาคม 2555
บรรยากาศการทำบุญตักบาตร ประจำเดือนสิงหาคม วันที่ 14 สิงหาคม 2555
บรรยากาศการทำบุญตักบาตร ประจำเดือนกรกฎาคม วันที่ 27 กรกฎาคม 2555
แผนกวิชาเครื่องมือกล วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ทีม เครื่องปอกเปลือก ตีใย
ขุยมะพร้าวได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554
วันที่ 18 ก.ค.2555
พิธีเปิดศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ปี 2555 ณ เทศบาลตำบลคำตากล้า โดยมี ส.ส.เกษม อุประ สมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดสกลนคร เขต 7 เป็นประธานในพิธี
พิธีเปิดศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ปี 2555 ณ เทศบาลตำบลกุสุมาลย์ โดยมี ส.ส.นิยม เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดสกลนคร เขต 2 เป็นประธานในพิธี
บริษัทยามาฮ่าได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัยและชมมินิอนเสร์ตศิลปินวง silly fools
การอบรมแกนนำป้องกันยาเสพติด ปี 2555
บรรยากาศการทำบุญตักบาตร ประจำเดือนมิถุนายน วันที่ 21 มิ.ย.2555
บรรยากาศพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2555
บรรยากาศการทำบุญตักบาตร ประจำเดือนพฤษภาคม วันที่ 23 พ.ค.2555
บรรยากาศการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2555
โครงการ RSC ถนนปลอดภัยในสถานศึกษา
พิธีสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ สงกรานต์ ปี 2555
วันจักรี 6 เมษายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
บรรยากาศงานชุมนุมเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธาน
   
 
  วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
Email : webmaster@techsakon.ac.th and Email : admin@techsakon.ac.th
219 Nitayo Rd. Meungsakonnakhon Sakonnakhon Thailand 47000. (042)970299 Fax.(042)970204